Styrk teamet - på trivsel & effektivitet

Teamcoaching

Teamcoaching er en særlig form for coaching, som samler en bestemt funktionsgruppe i en coachingsproces.

 

Coachingen kan eksempelvis dreje sig om specifikke organisationsudfordringer, samarbejde, konfliktløsning, koordinering, arbejdsplanlægning, kommunikation, effektivisering, branding m.m.

 

Teamcoaching med Emergens står på et dialogisk fundament. Den dialogiske teamcoach forholder sig nysgerrigt og undrende til de perspektiver, som teammedlemmerne lægger frem.

 

Det er teamet, der har ressourcerne og viljen til at se nye handlemuligheder og til at foretage beslutninger om de valg, der skal bringe dem videre sammen som team.

Skab et fælles mål og et stærkt fundament for teamsamarbejdet gennem teamcoaching

Ordet Emergens

Ordet Emergens kommer af latin emergentia, afledt af emergere (”dukke op”). Emergens er dannelsen af nye egenskaber i et sammensat system, som ikke kan forklares ud fra de enkelte deles egenskaber. Et snefnug er et eksempel på emergens i et fysisk system. I coaching samskabes løsninger og resultater i en emergerende proces.