Coaching

Coaching er et håndværk, der effektivt kan afdække, hvorfor mennesker, teams, virksomheder og offentlige organisationer ikke opnår det, de ønsker – og hvad der skal til for, at de kommer i mål.

 

Coachingen har en lang historie og stor global udbredelse. Coaching motiverer og inspirerer mennesker til at overvinde forhindringer og udfordringer – og finde nye alternativer. 

 

Coaching er en hjælpesamtale, der kan bidrage til udvikling, forandring og læring hos det enkelte menneske, i teamet og/eller organisationen.

 

I Coachingfirmaet Emergens er det den dialogiske coaching, der danner fundament for udvikling – og dialogisk kommunikation spiller en vigtig rolle i coachingprocessen.

 

Den dialogiske coach står på et fundament af empati og accept. I den dialogiske coaching skabes et undersøgende rum, der er åbnende og udfordrende, og coachingens resultater og løsninger samskabes i en fælles proces i coachingen.

Til virksomheder og offentlige orginationer

Forandringsprocesser

Skab trivsel og udvikling for den enkelte medarbejder i forandringsprocesser gennem individuel coaching!

Til virksomheder og offentlige orginationer

Inklusion

Skab en inkluderende kultur og trivsel i hverdagen hos den enkelte medarbejder gennem individuel coaching!

Til virksomheder og offentlige orginationer

Coachingordning

Trivsel på jobbet er kommet på dagsordenen

i de fleste virksomheder og offentlige organisationer

Til privatpersoner

Privat Coaching

Til dig, der ønsker en forandring i dit arbejdsliv: Din personlige coach vil støtte dig i at udforske og udfolde dit unikke potentiale. Få følgeskab i din proces – og find din retning!

Personlig coaching er et 1: 1 forløb, hvor du over et antal sessioner (typisk 2 – 8) fordelt over en periode kan åbne op for nye muligheder i dit liv og skabe den forandring, du ønsker!

 

Coachingen kan foregå online eller på kontoret i Risskov.

Ring 24 87 18 12 for en uforpligtende samtale på 15. min.

Ordet Emergens

Ordet Emergens kommer af latin emergentia, afledt af emergere (”dukke op”). Emergens er dannelsen af nye egenskaber i et sammensat system, som ikke kan forklares ud fra de enkelte deles egenskaber. Et snefnug er et eksempel på emergens i et fysisk system. I coaching samskabes løsninger og resultater i en emergerende proces.